Institut Mezinárodního Vzdělávání
+420 777 915 274
WhatsApp Viber
info@time-study.cz
Mluvíme rusky
Hlavní Na VŠ
Na VŠ
Sub bg

NA VŠ

Behyn

Institut mezinárodního vzdělávání TIME STUDY nabízí všem našim studentům, kteří se chtějí dostat na VŠ nebo na gymnázium v České republice, doplňkovou přípravu k potřebným předmětům. Studenti si mohou vybírat doplňkovou roční nebo půlroční přípravu.

Hodiny vedou jen vysoce kvalifikovaní učitelé. Na přání studentů, prvního půl roku, se mohou připravovat s rusky mluvícím učitelem.

Příprava probíhá ze všech předmětů: matematika, fyzika, chemie, biologie, historie, zeměppis, právo, společenské vědy, cizí jazyky, atd.

Přičemž důraz klademe konkrétně na vybranou VŠ.

NAPŘÍKLAD:

Pokud se student chce přihlásit na lékařskou fakultu a vybírá si přípravu z chemie, biologie a fyziky, budou ho připravovat učitelé, kteří mají lékařské vzdělání a absolvovali konkrétní VŠ. Připraví nejen k testům a pohovorům, ale také vysvětlí vnitřní systém na VŠ, čeho si má budoucí student všímat při přijímacích zkouškách a budoucím studiu.

Systém se také rozšiřuje na přípravu na jiné VŠ a směry.

Pro zápis na přípravný kurz na předměty Vás žádáme, abyste se s námi spojili přes info@time-study.cz

Chcete studovat v Evropě?
Pomůžeme Vám

Logo2 TIME STUDY- jistý krok do budoucnosti

Vybrat si program
Adaptace v ČR
Postoupit na VŠ
Získat evropský diplom
Ukažte, co byste chtěli